Pravidla

Losem se určí, který hráč začne. Jedna karta se položí lícem nahoru na stůl a zbytek balíčku položí rubovou stranou nahoru vedle ní.

Na lícem otočenou kartu hráč odhazuje své karty, přičemž smí odhodit jen kartu, která má buď stejnou hodnotu anebo barvu, jako vrchní lícová karta. Toto však neplatí, pokud je na vrchu jedna ze speciálních karet (eso, sedma, nebo svršek). Pokud hráč nemá kartu, kterou by mohl odložit, musí si tzv. líznout, tzn. vzít kartu z rubem otočené části balíčku (kliknutím na talon).

Vítězem se stává hráč, který se zbaví všech karet. Hra poté končí.

Žádná karta nevrací do hry.

Speciální karty

Pro karty s hodnotami sedm, svršek a eso platí speciální pravidla. Pokud hráč zahraje sedmičku, následující hráč si musí líznout dvě karty, anebo sedmičku přebít další sedmičkou, v takovém případě následující hráč líže karty čtyři. U esa další hráč nehraje (stojí), anebo může zahrát také eso.

Kartu svršek lze hrát na libovolnou kartu, vyjma sedmy či esa odehraného předcházejícím hráčem. Pokud je tato karta odehrána, musí hráč, který svrška odehraje, zvolit barvu. Následující hráč pak hraje tak, jako by na vrchu balíčku ležel svršek zvolené barvy.